ביטוח למטפלת


הורה המעסיק מטפלת בביתו, נחשב כמעסיק והמטפלת נחשבת כשכירה ולכן חייב ההורה לעשות ביטוח למטפלת במוסד לביטוח לאומי ובקרן פנסיה.

בדרך כלל מטפלת העובדת בביתה אינה נחשבת כעובדת שכירה אלא לעובדת עצמאית. ובמקרה זה אין ההורה צריך לעשות ביטוח למטפלת, מכיוון שלא חלים עליה במקרה זה כל ההטבות הסוציאליות אשר מגיעים לעובדי משק הבית.

עפ"י חוק, על ההורה המעסיק לשלם ביטוח למטפלת, הכולל:
ביטוח בריאות וביטוח לאומי ע"ס 7.25% ממשכורתה.
מתוך זה ינוכה 2% מהמשכורת החודשית של המטפלת ואת היתרה יממן ההורה המעסיק.

בנוסף על ההורה להפקיד עבורה לפנסיה .
תשלומי הפנסיה למטפלת יופרשו משכרה, בתשלומים חודשיים לפי השנים כדלהלן:
2009 - 5% (1.66% ממשכורת המטפלת / 1.66% ע"ח המעסיק + 1.64% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).
2010 - 7.5% (2.5% ממשכורת המטפלת / 2.5% ע"ח המעסיק + 2.5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).
2011 - 10% (3.33% ממשכורת המטפלת / 3.33% ע"ח המעסיק + 3.34% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).
2012 - 12.5% (4.16% ממשכורת המטפלת / 4.16% ע"ח המעסיק + 4.18% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).
2013 - 15% (5% ממשכורת המטפלת / 5% ע"ח המעסיק + 5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).
2014 ואילך - 17.5% (5.5% ממשכורת המטפלת / 6% ע"ח המעסיק + 6% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק).הורה שלא עושה ביטוח למטפלת חשוף לתביעות הן מהמטפלת, שאיריה ומהמוסד לביטוח לאומי.


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS