ביטוח לעוזרת בית


עוזרת בית בית נחשבת כעובדת שלך ולכן עלייך מוטלת האחריות לדווח למוסד לביטוח הלאומי על העסקת עוזרת בית ולשלם ביטוח לעוזרת בית לקרן פנסיה.

גם אם העוזרת בית אינה מעוניינת שתדווחי על העסקתה למוסד לביטוח הלאומי ולקרן הפנסיה, וגם אם רבים ממעסיקיה אינם מדווחים עליה, הרי שבמקרה ולעוזרת הבית תהיה תאונת עבודה בזמן עבודתה בביתך או ארוע אחר המזכה בתגמולי ביטוח , היא תוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי, ואז תאלצי לשלם לביטוח לאומי את סכומי התביעה ובתוספת קנסות ובנוסף תאלצי לשלם לעובדת או לשאריה את תגמולי הביטוח שהיא או הם היו זכאים להם לו ערכת לה כחוק מראש קרן פנסיה, מדובר בסכומים שעשויים להגיע למאות אלפי שקלים ואולי אף מעבר לכך.

על המעסיק להפריש ביטוח לעוזרת בית 7.25% מסך הכנסתה החודשית, כאשר 2% מופרשים משכר עוזרת הבית ואת היתרה משלם המעסיק.

תשלומי הפנסיה למטפלת יופרשו משכרה, בתשלומים חודשיים כדלהלן:
2009 - 5% (1.66% ממשכורת המטפלת / 1.66% ע"ח המעסיק + 1.64% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2010 - 7.5% (2.5% ממשכורת המטפלת / 2.5% ע"ח המעסיק + 2.5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2011 - 10% (3.33% ממשכורת המטפלת / 3.33% ע"ח המעסיק + 3.34% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2012 - 12.5% (4.16% ממשכורת המטפלת / 4.16% ע"ח המעסיק + 4.18% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2013 - 15% (5% ממשכורת המטפלת / 5% ע"ח המעסיק + 5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2014 - 17.5% (5.5% ממשכורת המטפלת / 6% ע"ח המעסיק + 6% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS