פנסיה למשק בית – ביטוח פנסיוני לעובד משק בית

בתחילת 2008 נכנס חוק פנסיה חובה לתוקף, המשמעות היא, שכל עובד במדינת ישראל, בכל מקום עבודה, זכאי להיות מבוטח בתוכנית פנסיה.
חוק זה כולל לראשונה חובת הפקדה לתוכנית פנסיה לעובדי משק הבית, מעסיקים חייבים להפקיד לתוכנית פנסיה לעוזרת הבית, פנסיה למטפלת ו פנסיה למנקה, כך שכל עובד משק בית יהיה מבוטח בתוכנית פנסיה.

עיקרי החוק לביטוח פנסיוני לעובדי משק הבית ובכלל
מי זכאי ?
חוק הפנסיה מתייחס לכל שכיר, בכל מקום עבודה, החל מגיל 20 לאישה ו-21 לגבר, למעט אלה הזכאים לפנסיה תקציבית או מצויים בהסדר הכולל תנאים עדיפים. הביטוח הפנסיוני לעובדי משק בית, כולל קצבת פרישה חודשית וכיסויים למקרה נכות ומוות.

מי עוד זכאי ?
עובד שכיר, אשר הגיע לוותק הנדרש של 6 חודשי עבודה לפחות, זכאי לביטוח פנסיוני. יתרה מכך, עובד אשר החל לעבוד במקום עבודה, כשהוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להפרשה לפנסיה, לאחר 3 חודשים, רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו.

העובד קובע
ההסדר, שתקף החל מראשית 2008, קובע שחלה חובה על כלל המעסיקים במדינת ישראל לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני, הכולל כיסוי למקרה מוות ונכות. בנוסף, זכות הבחירה בתוכנית הפנסיונית, בקרן הפנסיה או תוכנית הקצבה ניתנת לעובד עצמו, והוא רשאי להורות למעבידיו באיזו תוכנית יפקיד עבורו המעביד, עם זאת, אם העובד לא מורה אחרת רשאי המעביד להפקיד לתוכנית ברירת המחדל שבחר בעצמו.

אין פטורים
כלומר, היה והעובד לא יורה למעבידו על זהות התוכנית, אין המעביד פטור מלבטח את עובדו. עליו להחליט על התוכנית בה יבטח אותו, להפריש לתוכנית זו כספים, ולהודיע על כך לעובד בכתב. הקמת ביטוח פנסיוני לעובד משק בית הוא הכרח.

כמה מפקידים ?
להלן פירוט שיעורי ההפרשות לפי שנים ולפי פירוט  של הפרשת המעסיק לתגמולים (אחוזים מהשכר המבוטח) הפרשת העובד לתגמולים (אחוזים מהשכר המבוטח) הפרשות המעסיק לפיצויים (אחוזים מהשכר המבוטח) סה"כ הפרשות לפנסיה (אחוזים מהשכר המבוטח)
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%

תקרת השכר המבוטח
השכר הממוצע במשק

פיצויי פיטורין
ההפקדה לקרן הפנסיה תבוא במקום פיצויי הפיטורין לעובד משק הבית, לפי החלק היחסי של ההפקדה (ההפקדה המלאה צריכה להיות 8.33% לחודש, הפקדה נמוכה יותר תזכה בחלק היחסי). במקרה של סיום יחסי עובד מעביד המזכים בפיצויי פיטורין, הסכומים שנצברו בקרן ילקחו בחשבון לצורך ההתחשבנות.


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS