זכויות ופיצויים שמגיעים לעוזרת בית – פנסיה לעוזרת בית

אם הנך מעסיק מטפלת עבור ילדיך, עלייך להיות מודע לחוקים ולתקנות השונים הכרוכים בהעסקת עובד משק בית.

פיצויי פיטורין למטפלת
מטפלת שעבדה באותו מקום לפחות 12 חודשים זכאית לפיצויי פיטורין מההורה המעסיק, במקרה והינה מפוטרת מעבודתה.
גובה תשלום הפיצויים הינו משכורת חודשית אחת בגין כל שנת עבודה.
* אם המטפלת עובדת במשרה חלקית, עדיין מגיע לה לקבל תשלום של חודש עבודה, אך באופן יחסי.
* נהוג לחשב את פיצויי הפיטורין עפ"י המשכורת הממוצעת ב-12 חודשי העבודה האחרונים.
* על המעסיק להפריש תשלומים לקרן פנסיה למטפלת, פיצויי הפיטורין למטפלת משולמים מקרן הפיצויים של הפנסיה. כאשר הסכום בקרן הפיצויים לא מספיק לכסות את כל פיצויי הפיטורין, היתרה תשולם ע"י ההורה המעסיק.

פנסיה למטפלת
הורה המעסיק מטפלת לפחות 6 חודשים, מחויב להפריש תשלומים לביטוח פנסיוני למטפלת.
תשלומי הפנסיה למטפלת יופרשו משכרה, בתשלומים חודשיים כדלהלן:

2009 - 5% (1.66% ממשכורת המטפלת / 1.66% ע"ח המעסיק + 1.64% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2010 - 7.5% (2.5% ממשכורת המטפלת / 2.5% ע"ח המעסיק + 2.5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2011 - 10% (3.33% ממשכורת המטפלת / 3.33% ע"ח המעסיק + 3.34% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2012 - 12.5% (4.16% ממשכורת המטפלת / 4.16% ע"ח המעסיק + 4.18% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2013 - 15% (5% ממשכורת המטפלת / 5% ע"ח המעסיק + 5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2014 - 17.5% (5.5% ממשכורת המטפלת / 6% ע"ח המעסיק + 6% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)

* כאשר יש ביטוח פנסיוני למטפלת, ההורה המעסיק מחויב להפריש למטפלת את תשלומי הפנסיה כבר מהחודש השלישי להעסקתה רטרואקטיבית מתחילת ההעסקה.
* על המטפלת ליידע את ההורה לאיזו קרן פנסיה להפריש את התשלומים. אם המטפלת אינה מיידעת את ההורה המעסיק על הפנסיה למטפלת שיש לה, ההורה רשאי לבחור קרן פנסיה חדשה מקיפה עבורה.
* הגיל מינימאלי לתשלומי הפנסיה לנשים הינו: 20 (גברים- 21).
* סכום ההפרשה לפיצויי המטפלת ישמש את ההורה המעסיק לתשלום פיצויי הפיטורין למטפלת, במידה ותפוטר. גם כאשר המטפלת מתפטרת מיוזמתה, הסכום של הפנסיה למטפלת יישאר בחזקתה בכל מקרה.רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS