פנסיה למטפלת


הורה המעסיק מטפלת בביתו מעל לתקופה של 6 חודשים חייב לשלם פנסיה למטפלת.

כאשר אם למטפלת יש פנסיה על ההורה לשלם פנסיה למטפלת החל מהחודש הרביעי שהיא מועסקת אצלו רטרואקטיבית מתחילת העסקתה.

ההורה יכול לבחור לאיזה קרן פנסיה לשלם את התשלומים לפנסיה למטפלת אלא אם כן המטפלת מיידעת את ההורה אחרת.

הפנסיה למטפלת יישאר אצלה עם סיום עבודתה ובמקרה של פיטורים הפנסיה למטפלת תשמש כשתשלום פיצויי פיטורים למטפלת.

המעסיק ישלם כל חודש פנסיה למטפלת לפי הפירוט הבא:
שנת 2009- סך של 5% (1.66% ממשכורת המטפלת / 1.66% ע"ח המעסיק + 1.64% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
שנת 2010 - סך של 7.5% (2.5% ממשכורת המטפלת / 2.5% ע"ח המעסיק + 2.5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
שנת 2011 - 10% סך של (3.33% ממשכורת המטפלת / 3.33% ע"ח המעסיק + 3.34% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
שנת 2012 - 12.5% סך של (4.16% ממשכורת המטפלת / 4.16% ע"ח המעסיק + 4.18% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
שנת 2013 - סך של 15% (5% ממשכורת המטפלת / 5% ע"ח המעסיק + 5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
תשלומי הפנסיה למטפלת יופרשו משכרה, בתשלומים חודשיים כדלהלן:
שנת 2014 - 17.5% (5.5% ממשכורת המטפלת / 6% ע"ח המעסיק + 6% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)יש לשלם פנסיה למטפלת החל מגיל 20 לנשים ו-21 לגבריםרוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS