שאלות ותשובות

מה קובע החוק?

בינואר 2008 הוצא צו הרחבה המחייב כל מעסיק לבטח את העובד/ים באמצעות הפקדות כספים לקרן פנסיה. כלומר פנסיה לעוזרת בית, פנסיה למטפלת, פנסיה למנקה.
 

מה הסיכון למעסיק שלא מקיים הסדר פנסיה לעובדיו?

מעסיק שאינו מבטח את עובדיו פועל בניגוד לחוק ביטוח פנסיוני לעובד משק בית וחושף את עצמו לתביעה כספית גבוהה שעשויה להגיע למאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.
עובד או שאריו זכאים לתבוע אותו במקרה של נכות (כתוצאה מתאונה או ממחלה) או מוות, שאירעו במסגרת העבודה או מחוץ למסגרת העבודה, אפילו בחו"ל.

סכום התביעה יכול לכלול את התשלומים אותם היה זכאי לקבל העובד מקרן הפנסיה, בהתאם לתקנון הקרן, בהתקיים כל אחד מהמקרים הללו.
בכל מקרה, העובד יהיה זכאי לתבוע בסיום עבודתו את תשלומי הפרמיות שהיו צריכות להיות משולמות עבורו. כך, מעסיק שלא ביטח את עצמו מלכתחילה, חושף את עצמו לסיכון רב וממילא עלול להידרש בסופו של דבר לשלם את הפרמיות.
 

אני כבר משלם לעוזרת בית לביטוח לאומי, זה לא אמור לכסות אותי?
ודאי שלא. כמו כל עובד אחר שמעסיקו מחוייב לשלם עבורו גם לביטוח לאומי וגם לקרן פנסיה כך גם לגבי עובדי משק בית.  על פי צו פנסיה חובה חלה חובה להפקיד עבור העוזרת לקרן פנסיה (ביטוח לעוזרת בית) ללא שום קשר לתשלומים שמשלם מעסיקה על-פי החוק לביטוח לאומי.
עוזרת הבית שלי מוותרת על ביטוח פנסיוני. האם זה משחרר אותי מהחובה?
בשום אופן לא! לכל עובד או שאריו קיימת הזכות לתבוע את מעסיקו במקרה אסון, גם אם חתם מראש על כך שאינו מעוניין בביטוח!
בנוסף, בתום תקופת העבודה, עוזרת הבית שלך תהיה זכאית לתבוע את כל הכספים שלא שולמו עבורה במהלך כל תקופת העסקה (רטרואקטיבית) - פיצויים לעוזרת בית, פיצויי פיטורים לעוזרת בית וכו'.
המנקה שלי חוששת שפתיחת הקופה תדווח לשלטונות המס ולכן אינה מעוניינת שאפתח לה קופה, מה לעשות?

ראשית, בעקבות הנהגת "מס הכנסה שלילי" ייתכן שבנוסף לחובה החוקית, אפילו יותר משתלם לה להסדיר את רישומה בשלטונות המס!
והחשוב מכל מבחינתך: האם תהיה מוכן להימנע מסיבה זו מעריכת ביטוח למנקה, ולהסתכן בכך שבעתיד היא או שאריה יתבעו ממך מאות אלפי שקלים במקרה אסון?

חשוב על כך: לא היית נותן לעובד שלך לנהוג ברכב שלך ללא ביטוח חובה. אז מדוע שתעסיק אותו ללא פנסיה חובה ותחשוף את עצמך לסיכונים דומים?
מי זכאי לפנסיה חובה? ומה לגבי עובדים שמעל גיל הפרישה?

כל עובד מגיל 21 וכל עובדת מגיל 20 זכאים על-פי החוק להפקדות לקרן פנסיה מהמעסיק (ביטוח פנסיוני לעובדים).
עובד שגילו מעל גיל הפרישה החוקי ואשר מקבל פנסיית זקנה מקרן פנסיה (לא מביטוח לאומי) מעסיקו פטור מהפרשה לפנסיה בגינו.

מתי מתחילה הזכאות לביטוח הפנסיוני?
כל עובד או עובדת שהשלימו 6 חודשי עבודה זכאים לקרן פנסיה.

עובד שברשותו כבר ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון בעבודה.
ביצוע ההפקדות יעשה לאחר 3 חודשי עבודה לכל התקופה (רטרואקטיבית) או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.
מה עלי לעשות לגבי התקופה בה לא שילמתי לפנסיה עד היום ?
השלמת חוב רטרואקטיבי יכולה להעשות ישירות בין המעסיק לעובד (ולא דרך קרן הפנסיה). כחלק משרותי "המרכז לביטוח פנסיה חובה" נשמח לסייע בחישוב חוב העבר ואופן הסדרת הנושא בין המעסיק לעובד. לצורך כך, אנא השאירו פרטי קשר כאן, לאחר שנרשמתם באתר.
נזכיר כי חשוב יותר, להסדיר את ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה ע"י רישום לאתר ובכך להימנע מחשיפה מעתה ואילך.
מה גובה ההפקדות ומה חלקו של העובד?
החוק קובע כי ההפקדות לקרן הפנסיה יחושבו כאחוז מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין (לא כולל "נסיעות") ויוגדלו בהדרגה עד 2014 באופן הבא:

מה-1.1.2012 יופקדו 12.5% מהשכר, 8.34% על חשבון המעסיק (כחצי מסכום זה, 4.18% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 4.16% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-4.16% על חשבון העובד (שליש מסך ההפקדות הן על חשבון העובד).
מה-1.1.2013 יופקדו 15% מהשכר, 10% על חשבון המעסיק (חצי מסכום זה, 5% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 5% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-5% על חשבון העובד (שליש מסך ההפקדות הן על חשבון העובד).
מה-1.1.2014 יופקדו 17.5% מהשכר, 12% על חשבון המעסיק (חצי מסכום זה, 6% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-5.5% על חשבון העובד.
מה-1.7.2016 יופקדו 18.0% מהשכר, 12.25% על חשבון המעסיק (6.25% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" ו- 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-5.75% על חשבון העובד.
מה-1.1.2017 יופקדו 18.5% מהשכר, 12.5% על חשבון המעסיק (6.5% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" ו- 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-6.0% על חשבון העובד.
שכר העובד הוא שעתי ומשתנה , אז איך אני קובע מהו השכר לפנסיה?
מאחר וידוע לנו כי שכר עובדי משק הבית משתנה לעיתים קרובות (לאור העובדה כי מדובר בעובדים שעתיים) יצרנו מערכת שמתזכרת באופן אוטומטי את המעסיק, מידי 1 לחודש,  כי הוא מבטח באמצעותנו את עובדו וכן מזכירה למעסיק את שכר העובד (כפי שהוא רשום אצלנו).
המערכת מאפשרת למעסיק לעדכן מידי חודש, עד ל-5 לחודש, בלחיצת כפתור את שכר העובד כפי שהיה בפועל בחודש שהסתיים זה עתה, זאת  על מנת להתאים את הגבייה שתבוצע לשכר העובד בפועל.
באופן זה אנו מונעים מהמעסיק לשלם יותר מכפי שהוא מחוייב על פי חוק ומאידך אנו מונעים ממנו לשלם פחות מכפי שמחייב אותו החוק ובכך להיות חשוף לתביעות גבוהות במקרי ביטוח.
אני מעסיק מטפלת בבית. מה יקרה אם אדווח רק על חלק מהשכר שלה?

לידיעתך, הדיווח באתר על שכרה המלא של המטפלת מדי חודש, יגן עליך מפני תביעתה או שאריה במקרה אסון. בהתאמה, דיווח רק על חלק מהשכר יקנה לך הגנה חלקית בלבד במקרה אסון!

הסיבה לכך היא שקיים מתאם ישיר בין גובה השכר המדווח (והמבוטח) לבין הכיסוי הביטוחי שלך וצבירת הזכויות של המטפלת (ביטוח למטפלת).
 

מה כוללת כל הפקדה?
כל הפקדה כוללת את חלקו של המעסיק ואת חלקו של העובד:
  • כ-2/3 שהם חלקו של המעסיק מופנים בחלקים שווים לחיסכון הפנסיוני (תגמולים) ולמרכיב הפיצויים.
  • כ-1/3 שהוא חלקו של העובד מופנה לטובת החיסכון הפנסיוני (תגמולים).
איך משולם חלקו של העובד ואיך עלי לגבות אותו מהעובד?
על המעסיק האחריות לשלם את כל הסכום (גם חלקו שלו וגם חלקו של העובד) לקרן הפנסיה ועל כן החוק מתיר לו לנכות משכר העובד את חלקו גם ללא הסכמת העובד (לא ניתן לפתוח קופה ללא חלקו של העובד ולהעביר אליה רק את חלק המעסיק).

הדרך הנוחה לעשות כן היא לחשב מידי חודש את שכר העובד בפועל ולנכות ממנו את חלקו של העובד בתשלום לקופה (בשנים 2011 ועד 2013 מדובר על שליש מהתשלום לקופה).
 
דוגמא:
נניח שהעובד מרוויח 1,000 ש"ח בחודש מסויים.
סך התשלום לקרן הפנסיה (בשנת 2011) הוא 100 ש"ח (10%).
חלקו של העובד מתוך התשלום הוא שליש, כלומר , 33 ש"ח.
אם כך,  על המעסיק לשלם לעובד באותו החודש 967 ש"ח בלבד ולא 1,000 ש"ח, זאת מאחר ובנוסף לשכר שישלם המעסיק לעובד ישלם המעסיק בגין אותו חודש 100 ש"ח נוספים לקרן הפנסיה, מתוכם 33 ש"ח על חשבון העובד.
מהם דמי הניהול שגובה קרן הפנסיה?
קרן הפנסיה גובה מתוך כספי הפנסיה המנוהלים אצלה, מהעובד, בהתאם לתקנונה, דמי ניהול בשיעור של עד 6% מהפרמיה (לדוגמא : אם הפרמיה החודשית הינה 100 ₪ דמי הניהול החודשיים יהיו 6 ₪ ) וכן דמי ניהול בשיעור שנתי של עד 0.5% מהצבירה הכספית בקופה (לדוגמא : אם נצברו בקופה 1,000 ₪ דמי הניהול השנתיים מהצבירה יהיו 5 ₪ ).
עובדים של מעסיקים חדשים (שירשמו החל מנובמבר 2016) ישלמו דמי ניהול מופחתים בהתאם לדמי הניהול שנקבעו במכרז שנערך על ידי משרד האוצר לקרן ברירת מחדל.
בהסדרי פנסיה שיערכו כאמור לעיל בקרן הפנסיה מיטב-דש שזכתה במכרז האוצר יגבו דמי ניהול של 1.33%בלבד מהפרמיה (לדוגמא : אם הפרמיה החודשית הינה 100 ₪ דמי הניהול החודשיים יהיו 1.33 ₪ ) ו-0.01% מהצבירה הכספית בקופה, לדוגמא : אם נצברו בקופה 1,000 ₪ דמי הניהול השנתיים מהצבירה יהיו 0.1 ש"ח
דמי הניהול האמורים מובטחים בקרן הפנסיה מיטב-דש לתקופה של 10 שנים , הכל בכפוף למכרז שנערך על ידי משרד האוצר כאמור
מהם דמי הטיפול אשר גובה המרכז לביטוח פנסיה חובה?
בנוסף לפרמיה החודשית שהמעסיק מחוייב להפקיד לקופת העובד, בהתאם לשיעור מהשכר כפי שקבוע בחוק לאותה שנה, גובה המרכז לביטוח פנסיה חובה (סוכנות הביטוח) מהמעסיק דמי טיפול חודשיים קבועים בסך 18 ש"ח לעובד מבוטח, ובתוספת דמי טיפול משתנים בשיעור 3% מהפרמיה (סכום שנכון לשנת 2017 שווה ל-0.555% משכר העובד, לדוגמא: לגבי עובדת ששכרה החודשי 500 ₪, דמי הטיפול המשתנים החודשיים יעמדו על סך של 2.775 ₪).

חשבוניות מס קבלה חתומות דיגיטלית בגין דמי טיפול אלו יוצגו מידי חודש בתיק המעסיק באתר בחוצץ "חשבוניות מס\קבלות".
מהם השירותים המיוחדים הניתנים על ידי המרכז לביטוח פנסיה חובה למעסיקי עובדי משק בית?
למרות החובה הקיימת כבר מזה מספר שנים להפקיד כספים לפנסיה בגין עובדי משק בית, נמנעו הגופים הפנסיוניים וסוכני הביטוח מלקדם את הנושא בשל חוסר הכדאיות הכלכלית שלהם הנובעת מסיבות שונות ביניהן הסכומים הנמוכים שמשלם כל מעסיק, העובדה שרבים מעובדי משק הבית מועסקים על ידי מספר רב של מעסיקים וכן העובדה שעל פי רוב עובדים אלו אינם מועסקים לתקופות ארוכות.

המרכז לביטוח פנסיה חובה ראה לנכון לייצר פתרון נדרש בדיוק לאוכלוסיה זו והוא הגוף היחיד כיום אשר יודע לתת פתרון לחובה חוקית זו על כל היבטיה ומשום כך זכה לתמיכת משרד התמ"ת והמוסד לביטוח לאומי, אשר טרחו ויידעו את ציבור המעסיקים הרשומים במוסד לביטוח לאומי כמעסיקי עובדי משק בית, בדבר חובתם החוקית וכן על האפשרות הקיימת בידיהם כיום למצוא לחובה זו פתרון קל ונגיש באינטרנט.


בנוסף, מאחר והמרכז לביטוח פנסיה חובה הוקם במיוחד על מנת לתת מענה למעסיקים "פרטיים" וקטנים אשר , מצד אחד, אינם נהנים משרותיהם של חשבי שכר ו\או רואה חשבון אך ,מצד שני,  החוק מטיל עליהם אחריות זהה לזו המוטלת על מעסיקים גדולים ועיסקיים, מציע אתר המרכז לביטוח פנסיה חובה פתרונות ייעודיים למעסיקים אלו ועובדיהם, מעבר לשירותים המקובלים שמקבל מעסיק מקרן פנסיה או סוכן ביטוח.

דוגמאות:
1. פתיחת קופה בלחיצת כפתור - רק אצלנו ניתן להסדיר את פתיחת הקופה בלחיצת כפתור , באינטרנט,  ללא צורך בהצהרת בריאות , במסמכים משפטיים מורכבים, בפגישה עם סוכן ובניירת.

2.הליך קל ופשוט להסדרת סיום העסקתו של עובד, שחרור הקופה, הפסקת הגבייה ודיווחים לרשויות : בסיום העסקתו של העובד חלה על המעסיק החובה לשחרר את הקופה לטובת העובד ובכך להימנע מתביעות להלנת שכר וכו' , שחרור הקופה כרוך בהכנת ניירת מתאימה אותה יש להעביר לקופה ואשר כוללת, בין היתר, גם טופס של נציבות מס ההכנסה הקרוי "טופס 161" אשר מכיל:  דיווח על שכר העובד לכל אורך תקופת העסקתו , חישוב זכאותו של העובד לפיצויי פיטורין על פי חוק וכן פרטים על אודות הכספים שנצברו עבור העובד בקרן הפנסיה, נתונים אודות הקופה עצמה (קוד הקופה ברשויות, סוג הקופה לעניין היותה לקצבה משלמת או שאינה משלמת) ועוד כהנא וכהנא "קללות"...  מעסיק עסקי הנעזר בשירותיהם של אנשי מקצוע (חשב שכר\רואה חשבון) לצורך הנפקת ניירת זו יתמודד עם הדבר בקלות יחסית אך מעסיק פרטי יאלץ להתמודד עם נושאים אלו בעצמו או לשכור את שירותיו של רואה חשבון במיוחד לצורך כך, מאחר וברור לנו כי אף אחד לא מתכוון לשכור את שירותיו של רואה חשבון לצורך שחרור קופת פנסיה של עוזרת בית ... בנינו מערכת אשר מבצעת עבור המעסיק באופן אוטומטי את כל העבודה וללא כל תשלום נוסף מיד בשלב בו הוא מדווח לנו על סיום העסקת העובד באמצעות האתר. זאת כאמור מבלי להטיל עליו כל מלאכה נוספת ולחסוך לו את הטרחה, עוגמת הנפש והעלות של עריכת המסמכים הללו (אשר אינם נערכים על ידי סוכן הביטוח או קרן הפנסיה).
נוסף לכך, בשלב סיום ההעסקה מכינה המערכת האוטומטית שבנינו  ושולחת גם לעובד , על ידי המעסיק, את כל הניירת המקבילה הנדרשת מצידו לצורך שחרור הקופה.

2. התאמת הגבייה מידי חודש לשכר בפועל בלחיצת כפתור - מאחר וידוע לנו כי שכר העובד משתנה לעיתים קרובות (לאור העובדה כי מדובר בעובדים שעתיים) יצרנו מערכת שמתזכרת באופן אוטומטי את המעסיק מידי 1 לחודש כי הוא מבטח באמצעותנו את עובדו וכן מזכירה למעסיק את שכר העובד כפי שהוא רשום אצלנו ומאפשרת למעסיק לעדכן  בלחיצת כפתור את שכר העובד כפי שהיה בפועל בחודש שהסתיים זה עתה על מנת להתאים את הגבייה שתבוצע לשכר העובד בפועל.
כל זאת כאמור ללא צורך בהעברת תכתובות לשינוי השכר בקופה או משלוח שיק בדואר מידי חודש.
באופן זה אנו מונעים מהמעסיק לשלם יותר מכפי שהוא מחויב על פי חוק (כאשר שכרו של העובד יורד בחודש מסוים) ומאידך אנו מונעים ממנו לשלם פחות מכפי שמחייב אותו החוק (כאשר שכרו של העובד עולה בחודש מסוים) ובכך להיות חשוף לתביעות גבוהות במקרי ביטוח.
כיצד ומתי יוכל העובד לפדות את הכספים?
כספי הפיצויים פטורים ממס וניתן לפדות אותם מיד לאחר סיום העבודה ומילוי טפסי 161 ו-161 א'.
את כספי החיסכון הפנסיוני (התגמולים) ניתן יהיה לפדות בגיל הפרישה כקצבת זיקנה או לפני כן בניכוי מס בשיעור 35%.
למרות זאת, אם הסכום שנחסך קטן מהסכום המינימאלי (נכון לשנת 2010 כ- 80,000 ₪) ניתן יהיה למשוך את הכספים בגיל הפרישה כסכום אחד.
במקרה שאפטר את העובד, האם אוכל להפסיק את הביטוח באתר בכל רגע?
בוודאי. כמעסיק רשום באתר יש לך אזור פרטי שהגישה אליו מוגנת באמצעות שם וסיסמה. באזור זה תוכל לנהל ולעדכן בקלות רבה את נתוני העובדים, שכרם ותאריכי התחלת וסיום העבודה.
כעובדת משק בית אני מעדיפה לוותר על קרן פנסיה, כי אני לא עובדת עם תלוש
קרן הפנסיה (ביטוח פנסיוני לעובדי משק בית) היא בשבילך ובשביל משפחתך. היא מיועדת להבטיח לך קיום בכבוד במקרה של נכות או פרישה מהעבודה, וכן להגן על יקיריך במקרה מוות, חס וחלילה. לכן, אסור בשום אופן לוותר עליה.

איך אדע שהקופה אכן הופקה?
בסיום תהליך הרישום מוציאה המערכת באופן אוטומטי דואר אלקטרוני למעסיק המאשר לו כי תהליך הרישום במערכות הסוכנות בוצע, דואר אלקטרוני נוסף נשלח למעסיק באותו המעמד לצורך העברתו על ידו לעובד.
בהמשך, לאחר בכפוף לקבלת העובד כעמית בקרן הפנסיה תפורסם בתיק המעסיק באתר תעודת חברות של העובד בקרן הפנסיה , בתעודה יפורטו פרטי הקופה, השכר שנרשם ופרטי המעסיק.
כיצד אוכל לוודא שהכספים שמשולמים על ידי אכן נקלטים בקופה?
פורטל "המרכז לביטוח פנסיה חובה" מאפשר למעסיקים (ובשלב הבא גם לעובדים) לצפות בנתוני ההפקדות, הצבירות וזכויות הביטוח שלהם כפי שהם מדווחים על ידי קרן הפנסיה באזור מעסיק רשום ו\או עובד רשום באתר האינטרנט.
בנוסף לכך, העובד יקבל לביתו מידי רבעון ישירות מקרן הפנסיה פירוט על ההפקדות שבוצעו עבורו לקופה ברבעון שחלף.
המעסיק יקבל מידי שנה לביתו ישירות מקרן הפנסיה, פירוט של ההפקדות שביצע עבור עובדיו לקופות הפנסיה שלהם.
כמו כן, לרשות המעסיק חוצץ יעודי בתיק המעסיק שלו באתר בו יאוחסנו כל החשבוניות והקבלות החתומות אלקטרונית בקשר לתשלומיו באמצעות כרטיס האשראי שלו.
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS